Om parforhold

Alle parforhold kan være konfliktfyldte, men vanskeligheder, hvis de tages alvorligt, åbner også muligheden for at gå nye veje. En ny begyndelse, hvor en fordybet kontakt, øget tillid og gensidighed kan få lov at vokse frem. 

Alle par har vanskeligheder og konflikter ind imellem. Det er ikke nødvendigvis kun negativt. Bestemte episoder eller uenigheder, kan være vigtige at få frem i lyset. Det afgørende er, hvordan vi håndterer vores uoverensstemmelser. 

Går vi udenom, undgår vi at tale om dem, eller styrer vi mod et for højt konfliktniveau? 

Vi har alle forskellige strategier til, hvordan vi håndterer de mange problemstillinger, der kan opstå.

Det gælder selvfølgelig de mere praktiske – men særligt de følelsesmæssige konflikter, kan være vanskelige at få afklaret uden hjælp. 

Måske er det de samme temaer og følelsesmæssige landskaber, der gentager sig. Samtidig står det os måske ikke helt klart, hvad der er på færde. 

Hovedsagen er, at vi ofte må gøre en indsats for at komme på bølgelængde igen, så vi kan blive ordentligt afstemt med hinanden. 

Det kan lyde lettere sagt end gjort, for det virker måske umuligt at mobilisere det nødvendige overskud. Især hvis problemerne har stået på i lang tid og ens personlige ‘rygsæk’ er tynget af tidligere svigt, eller ubevidste reaktionsmønstre. 

Oplevelser, der stadig kan runge i os som et ekko fra barndommen, påvirker os måske stadig. Det kan også være erfaringer fra tidligere parforhold, der ikke er blevet bearbejdet og forløst. Mange par giver da også op og bliver skilt, eller starter for sent i parterapi.

Heldigvis er der for de flestes vedkomne, stadig rig mulighed for en effektiv konfliktløsning og afklaring. Især hvis det ligger begge parter på sinde at sætte ønsket om et sundt og bæredygtigt parforhold i højsædet. 

 
Selvom det kan være svært at forstå hinanden, er der er veje ind til at få skabt, eller genfinde en tættere og mere tryg forbindelse. 

Nøglen er ofte at øve nogle nye måder at kommunikere på, så I kommer til at træde mere tydeligt frem. Det kunne være i forhold til jeres behov og/eller dybere længsler. Herfra vil I lettere kunne tale om de svære ting og blive bedre til at håndtere jeres problemer – også i forhold til de udfordringer I måtte møde fremover. 

 

parterapi

Man siger, at kærligheden overkommer alt, men under alle omstændigheder vil en øget en afklaring kunne styrke jer. 

Ofte handler det om at finde viljen frem til at tage hånd om jeres samliv. Dette betragter jeg personligt, som en kærlighedsgerning i sig selv.

Gør I jer umage og finder frem til måder, hvor I kan tale mere konstruktivt og/eller respektfuldt med hinanden, vil meget blive enklere og mere overskueligt.

Skulle det komme til et valg, om hvorvidt I skal fortsætte med at være sammen eller ej, så er det vigtigt at I tager valget ud fra de bedst mulige forudsætninger. 

Om I skal blive sammen eller ej, er meget ofte IKKE det første, I skal tage stilling til.

I de samtaler jeg tilbyder par, er der heller ikke nogen, der hverken skal laves om, eller presses til at afgive løfter.

Det første er typisk en afklaringsfase, hvor I hver især får bedre forudsætninger for at kunne forstå jeres problemfelter. 

I kan komme frem til en større gensidighed og dermed bane vejen for en endnu dybere kontakt med en større grad af nærhed, hvor I kan forbinde jer med hinanden på langt flere måder, end I hidtil har været vant til.

Den chance er det under alle omstændigheder værd at tage.