Individuel Terapi i Hillerød

Christian Uhrskov terapirum

Formål med psykoterapi:

  • At finde fokus og få overblik over din livssituation
  • At blive mere afklaret i dine relationer til andre
  • At blive klogere på dig selv og hvordan du handler i dit liv
  • At få styrket dine resurser og komme overens med dine vilkår og din livsopgave

De fleste bruger psykoterapi som et vigtigt led i deres kontinuerlige udvikling, reflektion og bearbejdning af de aktuelle livstemaer. 

Der er tale om at befordre en modnings – eller individuationsproces. (Individuation, har at gøre med at komme overens med sit indre – i overensstemmelse med det ubevidste, den større helhed). 

Det er vigtigt at huske på, at du kan få hjælp til at overkomme dine vanskeligheder og de følelsesmæssige kriser, som livet uvilkårligt byder på. 

For nogle er få timer det, der skal til. For andre bliver terapien en åbning, der strækker sig over længere tid.  

Kontakt mig uforpligtende for terapi i Hillerød. 

Individuel terapi 70 min. kr. 800,-

20 timer 14.500,-   (Du sparer 1.500,-).

Nedsat pris for studerende og arbejdsløse. Det samme gælder ved længere forløb.

I tilfælde af afbud, meldes det senest dagen før inden kl. 12.00.
Ellers betales fuldt gebyr.

MobilePay 40 25 55

Terapi – for hvem?

  • Er du midt i en livskrise eller oplever du større omvæltninger,  for eksempel skilsmisse, arbejdsløshed eller dødsfald?
  • Lider du af stress, angst eller depression?
  • Vil du lære dig selv bedre at kende, eller at få nye perspektiver på din tilværelse?

Måske har du ikke en helt konkret årsag til at begynde et forløb, men kan mærke, at der er nødt til at ske nogle ændringer i din tilværelse.

Det kan være et ønske om at være bedre i kontakt med dit fulde potentiale. En mere generel følelse af modløshed, eller mangel på mening, er for mange en motiverende factor. 

Mange har efterhånden opdaget værdien i at have en personlig sparringspartner, som også kan være en måde at betragte samtalerne på.

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil aftale en tid til terapi i Hillerød.

 

Hvorfor psykoterapi?

Der kan være mange årsager til at starte i psykoterapi. Kort sagt, det er fornuftigt at rydde op i det mentale pulterkammer.

Det kan typisk være indre modsætninger, handlemønstre eller adfærdsformer, som dominerer og holder én tilbage fra at leve det liv man dybest set ønsker.

Nemlig et liv der hænger sammen med den person, man nu – so far – er.

I den resurseorienterede tilgang, som jeg benytter mig af, er mit fokus ikke på fejl og mangler. Derimod er mit sigte, at du får sat de sider og de styrker i spil, der er vigtige for dig.

Det handler ofte om resurser, som du måske ikke var klar over at du havde.

Mange tror, at det kun er én selv, der kan løse de svære ting i livet. Det er til dels rigtigt, men det er tit umuligt helt på egen hånd at tænke sig til de løsninger, der kan være nødvendige.

Derfor kan det være en befrielse at få talt om de svære ting sammen med en trænet og kompetent person, frem for at gå med det alene.

 

Få hjælp fra psykoterapeut MPF i Nordsjælland