Teori mm.

Kybernetisk psykologi

Kybernetisk psykologi – metoden, teorien mm.

Den integrale vision

“For halvtres år siden var biologien den eneste videnskab, som talte seriøst om evolutionen. Men idag er evolutionens paradigme hurtigt på vej til at blive det organiserende princip for alle videnskaberne – de fysiske videnskaber, livsvidenskaberne og socialvidenskaberne. Astronomer, fysikere, kemikere, biologer, psykologer, antropologer – disse forskere begynder at erkende, at de ikke længere kan tænke konstruktivt indenfor deres egen disciplin uden at inddrage evolutionens paradigme.

Den forenende indsigt bag denne integration af videnskaberne er, at hele universet forandrer sig evolutionært. Universet er en enhed – én lang gennemgribende spektakulær proces af forbundne begivenheder. Universet er ikke et sted, hvor evolutionen finder sted, det ér evolutionen. Det er ikke en scene, hvor dramaer udfoldes, det er selve det udfoldne drama.

Hvis der nogensinde har været en kandidat til en universel historie, må det være denne historie om den kosmiske evolution. Og det er kun indenfor de to sidste generationer, at den kosmiske evolutions narrative indhold er kommet tilstrækkeligt i fokus, til at historien kan fortælles”.

Loyal Rue (amerikansk filosof).

[/vc_row]