Mesterlære

En-verden-venter-pa-at-blive-fdt

Psykoterapi er en mesterlære som menneske

Man kommer i lære som det menneske man er i færd med at blive.

Når vi lærer os selv at kende og lærer at mærke os selv, bliver vi også bedre til at kunne mærke andre. På den måde vil terapi bidrage empatisk til vores verden.

De resurser, man opdager i sig selv, kan give et helt nyt billede af, hvordan verden kan være. (Hass & Hansen, Kybernetisk psykologi, 2021).

Der er en snæver sammenhæng mellem ’det indre arbejde’ og de ydre relationer. Jo mere harmoni man får mellem de indre aspekter af personligheden, jo mere harmoni vil man bidrage med i den ydre verden.

Jo mere vi tager vare på vores indre natur, jo mere vil vi tage vare på naturen omkring os. Den gode terapi bør være en ”mesterlære som menneske”.

(Ole Vedfelt)

Gennem hele livet står vi i en social – og følelsesmæssig mesterlære som menneske.

Selvom vi lærer hele livet, kan der være prægninger/måder vi opfatter os selv – eller vores omverden på, der er vigtige at komme ud over.
Det kan være vaner, karaktertræk eller følelsesmæssige reaktioner der engang var hensigtsmæssige, men tiden nu er en anden.

Måske er der aktuelle livskriser som tab, sorg eller andre problemer, du er alene med og har brug for at bearbejde?
Det kunne være problemer i forbindelse med dit arbejde eller ændrede livsvilkår, der giver stress og kalder på nye perspektiver eller afklaring.

På sådanne tidspunkter begynder mange at tage deres liv op til revision. Men der er ingen grund til at vente med at gå i psykoterapi, til kriserne banker på. At ville lære sig selv bedre at kende, er et godt motiv.

Via kontakten med nærværende medmennesker og befordrende omgivelser er det, at du kan få nye perspektiver på tilværelsen og finde inspiration til de forandringer der er nødvendige. 

Det lyder måske enkelt, men virkelig at få taget livtag med sig selv, er noget der som regel kræver vedholdenhed over tid.

Det er her, at en kompetent og trænet person, kan betyde en afgørende forskel, i forhold til at blive mere afklaret og at udvikle sig. Hertil kommer også dit eget engagement og interesse i processen.

Psykoterapi opfatter – også jeg, som en form for mesterlære der rækker videre, end den ellers nok så vigtige behandling, af mere konkrete problemstillinger eller livskriser.

Man kan godt sammenligne psykoterapi med at lære at spille et musikinstrument. Som regel går man til undervisning gennem flere år og går i dybden med flere forskellige facetter.

Så ønsker man en dybere transformerende proces, kan jeg anbefale – og tilbyder, længere forløb.

At have en personlig fortrolig for sig selv, kan være meget befordrende og mange betragter det, som den vigtigste investering i deres liv.

Gennem hele livet står vi i en social – og følelsesmæssig mesterlære som menneske.

Selvom vi lærer hele livet, kan der være prægninger/måder vi opfatter os selv – eller vores omverden på, der er vigtige at komme ud over.
Det kan være vaner, karaktertræk eller følelsesmæssige reaktioner der engang var hensigtsmæssige, men tiden nu er en anden.

Måske er der aktuelle livskriser som tab, sorg eller andre problemer, du er alene med og har brug for at bearbejde?
Det kunne være problemer i forbindelse med dit arbejde eller ændrede livsvilkår, der giver stress og kalder på nye perspektiver eller afklaring.

På sådanne tidspunkter begynder mange at tage deres liv op til revision. Via kontakten med nærværende medmennesker og befordrende omgivelser er det, at du kan få nye perspektiver på tilværelsen og finde inspiration til de forandringer der er nødvendige. 

Det lyder måske enkelt, men virkelig at få taget livtag med sig selv, er noget der som regel kræver vedholdenhed over tid.

Det er her, at en kompetent og trænet person, kan betyde en afgørende forskel, i forhold til at blive mere afklaret og at udvikle sig. 

Psykoterapi opfatter – også jeg, som en form for mesterlære der rækker videre, end den ellers nok så vigtige behandling, af mere konkrete dysfunktioner eller livskriser.

Man kan godt sammenligne psykoterapi med at lære at spille et musikinstrument. Som regel går man til undervisning gennem flere år og går i dybden med flere forskellige facetter. Så ønsker man en dybere transformerende proces, kan jeg anbefale – og tilbyder, længere forløb.

At have en personlig fortrolig for sig selv, kan være meget befordrende og mange betragter det, som den vigtigste investering i deres liv.

En-verden-venter-pa-at-blive-fdt

”Min erfaring fra mange års psykoterapeutisk arbejde er, at der er en snæver sammenhæng mellem ’det indre arbejde’ og de ydre relationer. Jo mere harmoni man får mellem de indre aspekter af personligheden, jo mere harmoni vil man bidrage med i den ydre verden. Jo mere vi tager vare på vores indre natur, jo mere vil vi tage vare på naturen omkring os. Den gode terapi bør være en ”mesterlære som menneske”. (Vedfelt)