Mesterlære


Gennem hele livet står vi i en social – og følelsesmæssig mesterlære som menneske.

Selvom vi lærer hele livet, kan der være prægninger/måder vi opfatter os selv – eller vores omverden på, det er vigtigt at komme ud over.

Det kan være vaner, eller karaktertræk der engang var hensigtsmæssige, men tiden nu er en anden.

Måske er der aktuelle livskriser som tab, sorg eller andre større udfordringer, du er alene med og har brug for at bearbejde.

Det kan også være udfordringer, der giver stress og kalder på nye perspektiver eller afklaring.

På sådanne tidspunkter begynder mange at tage deres liv op til revision, men det er ofte umuligt, selv at tænke sig til de forandringer, der kan være nødvendige.

Det er her, at en kompetent og trænet person, kan betyde en afgørende forskel i ens liv.

Via kontakten med nærværende medmennesker eller befordrende omgivelser, er det at du kan finde inspiration, opnå større afklaring og udvikle dig.

Psykoterapi kan derfor også opfattes som en form for mesterlære der rækker videre, end den ellers nok så vigtige behandling, af mere konkrete dysfunktioner eller livskriser.

Jeg plejer at sammenligne psykoterapi med at lære at spille et musikinstrument. Som regel går man til undervisning gennem flere år, men ønsker man en dybere transformerende proces, kan jeg anbefale – og tilbyder, længere forløb.

At have en personlig fortrolig og sit ’helt eget’ trygge rum, kan være meget befordrende og mange betragter det, som den vigtigste investering i deres liv.

Ring for tidsbestilling: 28 10 76 87


En Verden venter på at blive født