Drømmene: ‘røntgenbilleder’ af vores ubevidste

Vores natlige drømme har mange funktioner i vores liv og selvom du måske ikke har for vane at huske dem, kan du være sikker på, at du drømmer hver nat.

Moderne søvnforskning har da også vist, at drømmene har stor betydning for vores velbefindende og den psykiske selvregulering. 


Selvom ens drømme kan virke ulogiske eller måske ligefrem bizarre, kan de vise sig at indeholde en dybere mening. Også selvom den abstrakte eller måske kaotiske virkelighed vi oplever, kan virke helt løsrevet fra ens vågne hverdagsbevidsthed, eller almindelige liv.

Men når man beskæftiger sig med drømmearbejdet, begynder det at blive tydeligt, at drømmene handler om noget der er vigtigt for os.

For eksempel kommenterer drømmene ofte på vores aktuelle livssituation, men ikke nok med det. Gårsdagens episoder aktiverede måske et større følelseskompleks, som involverede endnu tidligere erindringer eller hændelser.

Der kan være tale om specifikke problematikker, mere grundlæggende indre modsætninger og følelsesmæssige vanskeligheder. Måske dispositioner eller livsvalg.

En enkelt drøm er udtryk for de hyperkomplekse sammenhænge der er mellem vores krop, vores følelsesliv og vores motivationer.

Derfor kan du gennem at arbejde med dine drømme, blive klar over ubevidste holdninger og overbevisninger, men ikke nok med det.

Drømmene kan også pege på dine udviklingsmuligheder. Det kunne være potentialer der har slumret og måske først på dette tidspunkt i dit liv, vil kunne vækkes til live.

Kort sagt, rummer vores drømmebilleder budskaber, som kan give os større indsigt i, hvad der foregår i vores indre og dermed vital information om vores retning i livet.

Drømmearbejdet: en kreativ proces

Drømmearbejdet er et samarbejde. At nærme sig en forståelse af processen kan illustreres med et billede: Vi dykker sammen og vi kan skiftes til at svømme forrest med en lygte. Vi ser måske det samme, men fra forskellige vinkler. I princippet er du den største ekspert på dig selv. Selvom jeg har en forforståelse, eller viden om drømme, er det din drøm og mig der har rollen som en ledsager, der assisterer og guider.

Vi er på opdagelse sammen og undersøger drømmen som en helhed, men sætter også lup på forskellige aspekter. 

Hvordan drømmen har relation til din aktuelle tilværelse, er afgørende. 

 

droemme

Det vigtigste er ikke at finde den eneste rigtige tolkning. Det er snarere et spørgsmål om at afsøge hvad det er drømmen vil, eller hvad det er drømmen taler ind til i dit liv.

Drømme kan have mange forskellige betydningslag. Af den grund, er der ikke kun ét facit. At lægge sig fast på en enkelt betydning, er som regel ikke det mest frugtbare. Der er selvfølgelig undtagelser, for nogle gange er der faktisk tale om ind-til-benet-enkle budskaber. Det er ret interessant, selvom man skal være varsom med de ‘absolutte sandheder’.

Drømmearbejdet er en kreativ proces og at udfolde og afdække de forskellige betydninger af drømmen, kan skabe nye erkendelser.

Ligesom en samtale er udtryk for en forbindelse mellem to mennesker, foregår vores kommunikation på både bevidste og ubevidste niveauer. Tænk bare på, hvor meget betydning der kan ligge i vores kropssprog og ansigtsudtryk, når vi er sammen med vores medmennesker.

På sammen måde kan man sige at vores drømme kommunikerer til os på mange forskellige niveauer.

At vores ubevidste rummer et kæmpe reservoir af information, viden og endda er intelligent, virker evident, når man beskæftiger sig indgående med drømmenes verden. 

Du ved mere end du tror.

Hvis du ønsker det, vil der være rig mulighed for at arbejde med dine drømme.