Den Integrale vision

Begrebet ’evolution’ er centralt i integralfilosofien. Ikke alene har vi som biologiske væsner udviklet os og gennemgået tidligere, mindre komplekse stadier i vores udvikling, men det samme kan også siges om vores bevidsthed og den kultur vi er en del af.

Indenfor sociologien, er der lavet et stort researcharbejde, som gennem karakteristikker af større befolkningsgrupper viser, at det er meget meningsfuldt at rubricere forskellige kulturer i stadier med specifikke kendetegn, hvor stadierne repræsenterer “stationer” på vejen. (Vi har idag en global bevidsthed, som er uden fortilfælde i menneskehedens historie og ikke blot indenfor sociologien, har de menneskelige landvindinger af viden, givet os umådelige nye indsigter. Integralfilosofien, tilbyder nye former for overblik).

Hvad der kendetegner evolution er, at ethvert stadie afhænger af det foregående. Atomer går forud for molekyler, som ligger til grund for celler, der igen er byggestenene, i mere komplekse organismer. (Tidligere stadier er inkluderet i senere).

Vi kender det også fra udviklingspsykologien, hvor de tidligere stadier er nødvendige at udvikle, før de senere, mere komplekse, kan aktualiseres fuldt ud.

’Kultur’ – der kan karakteriseres som, hvordan vi agerer sammen eller behandler hinanden, har ligeledes gennem tiden, gennemgået en evolution, hvor det giver mening at tale om, at evnen til mere kompleks tænkning og opnåelsen af dybere erkendelser, hører til de senere (og fremtidige) stadier i den menneskelige udvikling.

Integralfilosofien udfordrer os med sine beskrivelser af højere – og mere udviklede stadier, med en dybere erkendelse af, hvad det vil sige at være menneske, i netop denne tid i menneskehedens – og vores planets historie og ikke mindst i forhold til, et af de mest centrale spørgsmål af alle: Hvem er jeg?

Den vigtigste eksponent for integralfilosofien, er Ken Wilber.

Efter min mening er noget af det vigtigste Ken Wilber har bidraget med, en skelnen mellem ‘states’ og ‘stages’ eller ‘tilstande’ og ‘niveauer’.

Betydningen af de to begreber, er af overordentlig stor betydning for vores forståelse af bevidstheden og de mere eller mindre flygtige tilstande, vi oplever verden fra.

Dette sammenholdt med vores kulturelle prægning, eller niveau, som vi oplever verden igennem.

Det er ikke alene præciseringen af disse forhold, men implikationen af dem, der har vidtrækkende konsekvenser for os og endda for menneskehedens forståelse, af sig selv.

Ultra kort sagt, tales der om at vi kan vågne op. Fx med hjælp fra de gamle visdomstraditioner, MEN vi bør også vokse op. Først i de seneste ca. 100 år, er det at vi har fået en global bevidsthed og forståelse for bl.a. evolution, psykologi, sociologi, naturvidenskab m.m.

Disse landvindinger har gjort en kæmpe forskel, som er uden fortilfælde i menneskehedens historie. En forskel der betyder noget for dig og mig!

To nøgleaspekter

To vigtige nøgleaspekter i integralfilosofien er kvadranterne og udviklingsstadierne. Har man først én gang sat sig ind i dem, er det som om, at der ikke er nogen vej tilbage – forstået på den måde, at meningen ved modellerne, ikke rigtig kan overgås af andre. (Bortset fra modeller som har andre ærinder selvfølgelig).

Det ”integrale objektiv” hjælper os med at se dybere ind i ting der virker i verden og i os – de kosmiske kræfter, om man vil.

Den tilskynder én til at se på enhver problematik, fra det højest mulige stadie – fra flest mulige perspektiver og med ét, vil du aldrig se på verden (eller dig selv) på samme måde igen!

‘Bevidst evolution’ handler om at tilstræbe – og om muligt at kunne rumme flest mulige perspektiver, så en transformation er uundgåelig!

Ken Wilber har skabt en overvældende syntese, af stort set alt, hvad der er udviklet af videnskabelige beskrivelsessystemer og filosofisk/spirituelle/psykologiske forståelsesretninger og han er en usædvanlig selvstændig tænker og betegnes af mange, som Intrgralfilosofiens fader.

Han skriver fængslende og forståeligt på et højt plan, om alt mellem himmel og jord.
integrallife.com – er en fantastisk portal der indeholder en enorm emnekreds, hvor enhver kan finde interessante tilgange til det integrale.

Selv følger jeg især Jeff Salezman som i The Daily-Evolver jævnligt kommenterer de aktuelle verdenspolitiske begivenheder og interviewer folk der ved noget om tingene. For eksempel er  Dr. Keith Witt ofte gæst, når det handler om integralpsykologi.

Bogen“A Brief History of Everything“ – kan anbefales. Den er udgivet på Shambhala Publications 1996, revideret 2000. På dansk: “Gud, Livet, Universet og alt muligt andet“, Borgens Forlag 1998. Bogens titel antyder bredden af emnekredsen, og den fører os i dialogform gennem Ken Wilbers svimlende syntese af nærmest alt! Vi får bl.a. forklaret begreberne holon, holarki, bevidsthedens evolution, videnskabens styrker og begrænsninger mmm. Bogen er kniv skarp. Den skaber både klarhed og åbner for nytænkning.

Hans seneste bog The Religion of Tomorrow – A Vision for the Future of the Great Traditions (2016) er på over 800 sider. Den er ikke blot et konglomerat, af flere af hans bøger, men et selvstændigt hovedværk.

En lang række bøger om Integral-filosofi findes også på dansk.
Christian Uhrskov  14/2 – 2019

Ken Wilber

ken wilber

Ken Wilber er en amerikansk ’Integral-Filosof’ som har skrevet omkring 35 bøger som er oversat til ligeså mange andre sprog (flere til dansk) og han er, ikke for ingenting, blevet kaldt filosofiens Einstein.

“To do great work, you need to feel that you’re making a difference. That you’re putting a meaningful dent in the universe. That you’re part of something important…

As you get going, keep in mind why you’re doing what you’re doing. Great businesses have a point of view, not just a product or service. You have to believe in something. You need to have a backbone. You need to know what you’re willing to fight for. And then you need to show the world…

If no one’s upset by what you’re saying, you’re probably not pushing hard enough. (And you’re probably boring, too.)” 

—Rework, Jason Fried & David Heinemeier Hansson, 2010

For halvtres år siden var biologien den eneste videnskab, der talte seriøst om evolutionen. Men i dag er evolutionens paradigme hurtigt på vej til at blive det organiserende princip for alle videnskaberne – de fysiske videnskaber, livsvidenskaberne og socialvidenskaberne. Astronomer, fysikere, kemikere, biologer, psykologer, antropologer – disse forskere begynder at erkende, at de ikke længere kan tænke konstruktivt inden for deres egen disciplin, uden at inddrage evolutionens paradigme.

Den forenende indsigt bag denne integration af videnskaberne er, at hele universet forandrer sig evolutionært. Universet er ikke et sted, hvor evolutionen finder sted, det ér evolutionen. Det er ikke en scene, hvor dramaer udfoldes, det er selve det udfoldede drama.

Hvis der nogensinde har været en kandidat til en universel historie, må det være denne historie om den kosmiske evolution. Og det er kun indenfor de sidste generationer, at den kosmiske evolutions narrative indhold er kommet tilstrækkeligt i fokus, til at historien kan fortælles.

– Loyal Rue

“Be comprehensive in every gesture, and thus engage your True (and Unique) Self. Use inclusive awareness, even in the smallest things. Experience the wholeness of the world and your relation to it and as it—that is, find your True (and Unique) Self, the union of infinite and finite, Emptiness and Form, this moment and your Awareness of it—let them all be one, and rest in that ongoing Oneness. Find the experience of oneness in each and every many-ness that you experience, and thus let your life be Full. See the transparent Emptiness of each and every thing, and thus let your life be Free. Walk your integral talk. Find and openly feel Love, the oneness of All. Integrate body, mind, heart, and spirit—feelings, thoughts, and luminous Presence—and thus be whole yourself. Work for the world, the entire world, as experienced by your Unique Self, and thus see Self and world as one. Develop your Unique Self by living your core values (e.g., transparency, freedom, fullness, inclusiveness, in the many the one and in the one the many, love, being, passion, consciousness, playfulness, care, compassion, joy, relationship, justice, mercy, transcendence, immanence, excellence, evolution, embrace, greatest depth for greatest span) and noble (integral) vision. Live Joy! Integrate the Good, the True, and the Beautiful, even in the smallest gestures. Help others until it hurts. Leave the world a little more whole than you found it, and thus join evolution in its Divine destiny, awakening your Unique Self as well.”
– Ken Wilber