Coaching & Terapi for mænd

Terapi & coaching for mænd – hvorfor?

Som mænd har vi mange forskellige roller gennem livet og vi kan træde i karakter, både som kæreste, ægtefælle, far, ven, kollega, etc.

Din partner (og andre) fortjener det bedste med – og modspil du kan give. Dit særlige bidrag og hvad du betyder for dine omgivelser, er vigtigt.

Det gælder især i relationerne til dine nærmeste og vi kan alle udvikle os.

Alle parforhold rummer konflikter. Derfor har mænd (og kvinder!) brug for at kunne sætte sine grænser på en ordentlig måde og hvile så meget i sig selv, at konflikterne bliver løst. (Det gælder selvfølgelig i alle typer parforhold!).

Det kræver noget mere end blot at kunne slå i bordet, men netop en mere nuanceret forståelse af dig selv og for den situation du befinder dig i.

 

Mænd og uhensigtsmæssige handlemønstre i parforholdet

Nogle mænd døjer med at deres partner – og måske at kvinder i det hele taget, kan virke meget dominerende. Det er ikke ualmindeligt.

Vi lever i en tid, hvor kvinder ofte er selvbevidste og meget bevidste om deres eget køn. Det kan betragtes som en invitation til at være mere kontaktfuld, men at det også sker på egne præmisser – er nok så vigtigt.

Måske har den ene part for vane at trække sig, eller en tendens til at være en ‘pleaser’ og tilpasse sig for meget i relationen. I længden vil det ikke gavne parforholdet. Det kan ende med at gå i stykker og at den ene part måske vælger at gå.

Dette er selvfølgelig blot et par eksempler på uhensigtsmæssige mønstre, men der kan være mange udgaver af dem.

Mønstre har at gøre med indgroede opfattelser af verden og de måder vi har lært at relatere og knytte bånd til andre på.

Ind imellem er de uhensigtsmæssige og det kan hæmme polariteten, kreativiteten og kærligheden i vores forhold.

 

Hvad kan terapi & coaching for mænd give dig?

 

Gennem terapi for mænd vil du kunne blive mere afklaret og opmærksom på dine ubevidste handlemønstre.

En større bevidsthed om de mere eller mindre automatiserede måder, du har lært at relatere til andre, eller verden på, er et vigtigt led i din frigørelse og kan selvsagt gøre en afgørende forskel i dit liv og parforhold.

Det kan blive enklere at finde en partner og i det hele taget fastholde de relationer (for eksempel til dine børn) som er vigtige for dig.

Du tilbydes her dit helt eget frirum, hvor du har mulighed for at blive mere klar over, hvad der er på færde i dit liv.

coaching

Et coaching og terapi forløb for mænd kan fx fokusere på:

  • Din retning og dine mål i livet
  • De svære følelser
  • Kvinder og parforhold etc.

Individuel terapi 70 min. kr. 800,-

20 gange. 14.500,- (Du sparer 1.500,-)

Nedsat pris for studerende og arbejdsløse. Det samme gælder ved længere forløb.

I tilfælde af afbud, meldes det senest dagen før inden kl. 12.00.
Ellers betales fuldt gebyr.

MobilePay 40 25 55

Dit Personlige Lederskab og ubevidst intelligens – 6 måneders forløb

Jeg tilbyder også en mere resultatorienteret proces, hvor du udover afdækningen af dine specifikke ønsker for din tilværelse, får professionel sparring/rådgivning, i forhold til konkrete problemstillinger indenfor 12 afgrænsede livsområder. (Arbejdsliv, familie, inter – og intrapersonlig intelligens etc.).

I dette intensive forløb, får du en særlig mulighed for at gå i dybden med dit personlige lederskab på alle niveauer i dit liv. Du vil få større indsigt i hvad du mere præcist skal udvikle og arbejde med, for at opdage og udnytte dit potentiale mere effektivt.

Kombinationen af en top-down og bottom-up metode, sikrer at du får fat i de helt centrale resurser, der skal til for at realisere de ønsker og mål du har, så de er i overensstemmelse med lige netop den DU er.

21.000,- 24 gange.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere.