Drømme

Arbejdet med drømme

Drømmene er som en slags røntgenbilleder af, hvad der foregår i vores indre. Udtrykket ‘røntgenbilleder’ er fra min lærer Ole Vedfelt.

Drømmene er med andre ord, budskaber fra vores indre verden.

De kan eksempelvis, afspejle de bekymringer eller ønsker vi har om vores aktuelle livssituation, men også rumme vigtige informationer om dybere livstemaer. 

Drømmearbejdet giver derfor mulighed for, at få adgang til ubevidste holdninger eller overbevisninger, og kan derfor give dig indsigt i de udviklingsmuligheder og potentialer, som du ikke vidste at du havde. 

Moderne forkning har vist, at drømmene har stor betydning for vores psykiske (sjælelige) selvregulering. 

Drømmene har mange funktioner i vores liv og selvom du ikke har for vane at huske dine drømme, kan du være sikker på at du drømmer hver nat. 

Man kan fx føre drømmedagbog og selvom ens drømme umiddelbart kan virke ulogiske eller skøre, kan der vise sig at være en dybere mening i den måske kaotiske eller abstrakte virkelighed. 

At drømme handler om det der er vigtigt for os og at drømmene ikke beskæftiger sig med bagateller – er efterhånden noget der er bred enighed om.  

Sigmund Freud der blev kendt som en pioner og skaberen af psykoanalysen, talte om drømmene som kongevejen til det ubevidste. 

Carl Gustav Jung, der også var en del af den psykoanalytiske tradition, så drømmene i et endnu bredere perspektiv og bidrog til en større og mere nuanceret forståelse af drømmenes væsen. 

Hvor det ubevidste hos Freud, primært blev opfattet som et mere eller mindre kaotisk domæne for fortrængte og infantile driftsimpulser, tillægges det i C. G. Jungs forståelse betydninger som: “den store vejleder, ven og rådgiver for det bevidste” .

I terapien benytter jeg mig af almindelig samtaleterapi, hvor vi taler om hvad der foregår i dit liv. 

Hvis du ønsker det, vil der også være rig mulighed for at arbejde med dine drømme. 

Ring for tidsbestilling: 28 10 76 87

Vore natlige drømme, har også været genstand for moderne forskning og der findes i dag, en omfattende litteratur om emnet. Med en syntese heraf og i kraft af livslang psykoterapeutisk erfaring, giver Ole Vedfelt i hans seneste bog A Guide To The Worlds Of Dreams (2017), et hidtil uset indblik i drømmenes kerneegenskaber.
På dansk er bogen Din Guide Til Drømmenes Verden, en tidligere udgave af førstnævnte.